‘Malende gedachtes al beeldend verwerken tot een werkzame vorm’